Manueel therapie

Wat doet de manueel therapeut?
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich door een vierjarige vervolgopleiding heeft gespecialiseerd in manuele therapie. Een manueel therapeut heeft extra kennis op het gebied van bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom en gewrichten in het lichaam. Doordat een manueel therapeut gespecialiseerd is beschikt deze over extra diagnosticerende en therapeutische kennis. Manuele therapie bij ons wordt voornamelijk toegepast bij (pijn)klachten van de arm en/of hand die hun oorsprong lijken te hebben in de nek- en/of borstwervelkolom. De effecten van deze therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker waardoor pijnklachten kunnen afnemen.

Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke mobiliserende bewegingen in de beperkte gewrichten in de bewegingsketen van de arm en wervelkolom. De manueel therapeut probeert tijdens de behandeling de beweeglijkheid te herstellen of juist een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van specifieke oefeningen. 

Onze manueel therapeut is als erkend manueel therapeut geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR) en in het register manuele therapie. Deze registers zijn in te zien op www.fysiotherapie.nl en www.nvmt.nl.