Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland werkt nauw samen met Hand &Polstherapie Centrum en met de (plastische) chirurgieafdelingen van de Friese ziekenhuizen. Samen vormen zij een zorgketen waardoor patiënten met hand- en/of polsklachten door de meest deskundige behandelaars geholpen worden. Dichtbij, zonder te wachten en met het beste resultaat.

De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. De behandelingen streven naar herstel en een situatie waarin de patiënt weer zo goed mogelijk kan omgaan met eventuele beperkingen, minimaal afhankelijk is van hulp en maximaal kan deelnemen aan de samenleving. Bij poliklinische revalidatie verblijft de patiënt thuis en bezoekt Revalidatie Friesland regelmatig voor de behandeling. Bij klinische revalidatie verblijft de patiënt in het revalidatiecentrum te Beetsterzwaag. Kijk ook op: www.revalidatie-friesland.nl