Klachtenregeling ergotherapie

Klachtenregeling handergotherapie

Als u bij de handergotherapeut van Hand & Polstherapie Centrum onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?

Maak uw probleem bespreekbaar
Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend handergotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies en ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang
Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang in uw regio. Deze geeft u onder andere informatie over uw rechten als patiënt. Een medewerker kan ook samen met u een gesprek hebben met de paramedicus, of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. De regionale/provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Utrecht. De secretaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. Deze secretaris begeleidt de hele afhandeling van uw klacht.

De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig en bestaat uit drie leden. U en de paramedicus over wie u heeft geklaagd worden op de hoogte gesteld van de uitspraak. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de betreffende paramedicus. Ze behandelen geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers
Het adres van een IKG-afdeling bij u in de buurt kunt u navragen bij Adviespunt Zorgbelang, telefoon: 0900 2437070 (€ 0,10 p/min) of bij 
Zorgbelang Nederland.

Klachtencommissie Paramedici
T.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV Utrecht
Telefoon: 06-12956429
Email:
 pieter.schilperoord@vvaa.nl
www. klachtencommissieparamedici.nl