Spalken

De handtherapeuten werkzaam bij Hand & Polstherapie Centrum, maken zowel spalken op maat of maken gebruik van universele spalken. Er zijn in principe een tweetal verschillende spalken een statische spalk of een dynamische spalk. Beide spalken kunnen de volgende doelstellingen hebben:

  • Bescherming
  • Rust
  • Verbeteren van de beweeglijkheid
  • Ondersteuning (pijnvermindering)

Over het algemeen worden de meeste handspalken op maat gemaakt. Afhankelijk van het probleem van de patiënt, de reden en het doel van de spalk, bepaalt de handtherapeut uit welk materiaal de spalk zal bestaan, welke uitvoering/fitting gekozen wordt en wat de draagfrequentie is. Evaluatie vindt binnen een week plaats. Bij problemen met de spalk zal altijd direct contact opgenomen moeten worden met de handtherapeut.

 

Hand & Polstherapie Centrum heeft met diverse zorgverzekeraars speciale afspraken met betrekking tot de vergoeding tot deze spalken.