Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) & Ergotherapie (DTE)

Hand & Polstherapie Centrum is voor iedereen direct toegankelijk. U kunt u rechtstreeks - dus zonder verwijsbrief - bij de handtherapeut terecht.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Wat betekent dat voor u? Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de handfysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in hand- en polsaandoeningen terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De handfysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Hoe maakt u gebruik van DTF? Als u besluit rechtstreeks naar de handfysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de handfysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de handfysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Directe Toegang Ergotherapie

Cliënten kunnen zonder verwijsbrief van de huisarts naar de ergotherapeut. Dat heeft de minister van VWS op 7 december 2010 in een brief aan de Tweede Kamer besloten. Deze directe toegankelijkheid is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van de ergotherapie in Nederland.
Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van ergotherapeuten in Nederland, heeft de afgelopen jaren veel ergotherapeuten geschoold om direct toegankelijk te zijn, zo ook onze handergotherapeuten. De zorgverzekeraars stellen deze scholing verplicht voor vergoeding.

Zonder verwijsbrief van de huisarts naar de ergotherapeut
Ergotherapie zit in de basis ziektekostenverzekering. Tien behandelingen door de ergotherapeut worden vergoed. Cliënten hoeven daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig. Alle verzekeraars vergoeden DTE, behalve CZ, OHRA en Delta Lloyd. Voor laatstgenoemde verzekeraars is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig om de hulp van een ergotherapeut in te roepen.